Personuppgiftspolicy

Information om hur Bildbyrån följer dataskyddsdirektivet GDPR och hanterar personuppgifter.

Bildbyrån i Hässleholm KB:s (hädanefter Bildbyrån) huvudverksamhet är bildbyrå och nyhetsredaktion. Nyhetsbilder, videor och digitalt eller analogt material som hör dit kan innehålla personuppgifter, men där gäller inte GDPR:s bestämmelser om att kunna få se utdrag, bli raderad, etc eftersom all redaktionell verksamhet lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Bildbyrån innehar ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv och vår redaktionella verksamhet är grundlagsskyddad.

Se Datainspektionens förklaring om undantag för yttrande- och informationsfrihet

För övriga delar av vår verksamhet följer vi GDPR när vi hanterar personuppgifter. Vi lämnar inte ut persondata till andra.

Personuppgiftsansvarig är Bildbyrån i Hässleholm KB, org.nr. 969719-6625.

 

Kunder

För kunder registrerar vi på personnivå namn och kontaktuppgifter för dem som använder Bildbyråns system, får våra utskick eller på annat sätt har kontakt med oss.

Våra system lagrar det som krävs för funktionaliteten, som t.ex. abonnemang på vår bildtjänst, automatisk inloggning, varukorg etc.

Vi loggar köp, nedladdningar och utskick av material för att fakturera och vid behov kunna felsöka. Supportärenden sparas för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. Vi loggar också anonym statistik för att utveckla våra produkter.

Vi sparar kunders uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för, exempelvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot kunden eller våra berättigade intressen och tills dess att det inte längre finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss att ha kvar informationen.

Laglig grund: GDPR

 • artikel 6.1.b) om avtal med kunden
 • artikel 6.1.c) om rättslig förpliktelse; bokföringslagen

Ibland samlar vi in kontaktuppgifter för yrkesverksamma inom branscher som kan ha nytta av Bildbyråns tjänster. Vi kan få dem från personerna själva eller från företagens sajter eller branschlistor. Syftet är att göra riktade kampanjer eller informera om nya tjänster. Vi kan då spara namn, kontaktuppgifter och kontakthistorik. Sådana personuppgifter gallrar vi bort senast ett år efter avslutad kontakt, eller så snart någon ber om det.

Laglig grund: GDPR

 • artikel 6.1.f) om berättigat intresse; marknadsföring, information om Bildbyråns tjänster

 

Fotografer

Fotografer som säljer bilder genom Bildbyråns bildarkiv finns också i våra system. Vi sparar namn, kontaktuppgifter, bankuppgifter och säljhistorik för att kunna betala ut provision eller erbjuda nya uppdrag.

Om en fotograf vill avsluta samarbetet med oss, tar vi bort dess bilder samt all data om fotografen ur våra system, utom de uppgifter som bokföringslagen kräver att vi behåller.

Laglig grund: GDPR

 • artikel 6.1.b) om avtal med fotografen
 • artikel 6.1.c) om rättslig förpliktelse; bokföringslagen

Om en fotograf får i uppdrag av Bildbyrån att ta bilder på personer så är fotografen själv personuppgiftsansvarig, eftersom den hanterar persondatat för att fullgöra sitt uppdrag och inte primärt har som uppgift att hantera personuppgifter åt Bildbyrån. När Bildbyrån fått bilderna, är även Bildbyrån personuppgiftsansvarig.

 

Bilder och video

Bildbyrån säljer foto och video för nyhetspublicering och andra användningar. För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller TF/YGL, men för övrig användning gäller GDPR. Om en bild visar människor som går att känna igen, så är det personuppgift enligt GDPR. Även namn etc i metadatat (bildbeskrivning, fotografnamn) är personuppgift.

Bildbyråns eget syfte med hanteringen är att erbjuda bilder och video på en bred marknad och utöka kundkretsen. För att uppnå det visar vi upp bilderna och håller deras metadata sökbar så att potentiella köpare ska kunna leta, jämföra och hitta det som verkligen passar dem.

Laglig grund: GDPR

 • artikel 6.1.f) om berättigat intresse

Bildbyrån är personuppgiftsansvarig för bilder, video och ljudinspelningar som finns i Bildbyråns system. När någon köpt rätten att använda bild, video eller ljud, så blir köparen personuppgiftsansvarig för sin egen användning av detta.

Det innebär att en individ som t.ex. vill få bilder på sig borttagna ska vända sig till både köparen som publicerat den och till Bildbyrån om Bildbyrån har den kvar. Bildbyrån ska då för egen del bedöma ifall det är TF/YGL eller GDPR som gäller.

Om Bildbyrån tar bilder på personer på uppdrag av en specifik kund och sedan lagrar bilderna åt den kunden, så är kunden personuppgiftsansvarig och Bildbyrån personuppgiftsbiträde om inget annat avtalats.

Bildbyrån är återförsäljare åt andra bildbyråer. Både Bildbyrån och den ursprungliga bildbyrån är personuppgiftsansvariga var för sig.

Om Bildbyrån säljer en bild eller video för att kunden ska använda den i marknadsföring eller annat som inte styrs av TF/YGL, så ska Bildbyrån följa bildbranschens rekommendationer om modellavtal.

 

Säkerhet

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock under vissa omständigheter överföras till, och behandlas inom, ett land utanför EU/EES av ett bolag inom Bildbyrån-koncernen, en leverantör eller underleverantör.

Inom vår organisation ser vi till att alla som jobbar på Bildbyrån ska veta hur de får hantera personuppgifter och hur dessa ska skyddas. Tekniskt säkrar vi datat på flera sätt med brandvägg, inloggningsskydd och kryptering.

Våra system ligger både på egna servrar och i molntjänster i och utanför EU. Vi har avtal med molnföretag och andra underleverantörer för att de ska följa de strikta skyddsregler för persondata som GDPR föreskriver.

Eftersom Bildbyrån är fast beslutet att alltid skydda dina uppgifter kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå i linje med skyddsnivån som erbjuds inom EU/EES-området.

 

Din rätt

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att

 • begära utdrag ur våra uppgifter om dig
 • få en uppgift om dig rättad
 • sluta bli kontaktad om våra tjänster
 • bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar
 • begära att vi tillfälligt inte använder de uppgifter vi har om dig

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill kräva något av ovanstående, är du välkommen att kontakta vår kundsupport via e-mail på: gdpr@bildbyran.se

Brev:
Bildbyrån Torsgatan 3A
411 04 Göteborg

Märk ämnesraden eller brevet med “GDPR”.

Om du har klagomål, vänd dig först till vår kundsupport. Om du ändå blir missnöjd med hur vi besvarat din önskan, kontakta Datainspektionen.

 

Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse på våra webbplatser som möjligt använder vi cookies. De innehåller information för att vårt system ska känna igen din dator, så att du t.ex. ska kunna ha kvar inställningar som du gjort på vår sajt och logga in lättare.

En cookie kan spara information om operativsystem, ip-nummer, vilken webbläsare du använder och från vilken webbadress du kom till vår sajt.

Cookies och närbesläktade tekniker görs med två syften:

 • dels att hantera inloggning och skicka rätt information till rätt användare
 • dels att ge anonymt underlag för vår webbstatistik, för att vi ska kunna förbättra våra sajter och tjänster

Liksom de flesta företag använder Bildbyrån flera verktyg för att se hur våra sajter fungerar för besökarna, t.ex. Google Analytics, vilket innebär att även tredjepartscookies från externa analystjänster används.

I många webbläsare kan du i inställningarna välja att inte ta emot cookies, ibland också vilka typer av cookies du vill acceptera. Om du blockerar alla sorters cookies så kommer vår kundwebb inte att fungera alls för dig. Läs mer om cookies på PTS: https://www.pts.se/cookies

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2018-05-31.